Антена – це найкращий підсилювач.

Вона спрямовує та віддає електромагнітну енергію в бік кореспондента (коли працює на передачу) і так само цілеспрямовано приймає її від передавача кореспондента, забезпечуючи виграш за рахунок перерозподілу наявної енергії і на передачі, і на прийомі, а не за рахунок простого збільшення потужності передавача і неможливості підсилити слабкий сигнал на прийомі. Фізика електромагнітних коливань дуже цікава і залежить від багатьох чинників/змінних. Спробую пояснити деякі прості речі “на пальцях”.

Ці речі/поняття є простими, але дуже важливими в радіотехніці. Мабуть усі памятають приклад про солдат, які марширують через міст і чому міст може рухнути? – так це є резонанс. Саме на принципах резонансу побудовані правила розрахунку антен, тобто, якщо антену правильно розрахувати відносно використовуваних частот то вона буде входити в резонанс і цим самим підсилювати корисний сигнал. Що таке “корисний сигнал”?- це різниця між загальним рівнем сигналу та шумом. Також зустрічається схоже поняття SNR – співвідношення сигнал/шум, і чим воно більше – тим краще. Але багато хто з радіоаматорів самим головним параметром антени вважає значення КСХ (коєфіцієнт стоячої хвилі, рос.- КСХ, англ. – SWR). Що це таке? Для чого воно нам? Зараз трошки спробую розяснити. Спочатку трішки теорії. При передачі електромагнітна хвиля рухається в лінії від джерела (пердавача) до навантаження (антени). Така хвиля називається падаючою. Якщо опір навантаження Zн дорівнює хвильовому опору лінії Zо, то вся енергія падаючої хвилі поглинається навантаженням. У будь-якому іншому випадку (Zн не дорівнює Zо) в навантаження переходить тільки частина енергії, а інша відбивається від неї і рухається по лінії назад до джерела сигналу. Ця хвиля називається відбитою. Якщо Zн = Zо, то амплітуда струму уздовж лінії постійна, якщо Zн ≠ Zо, то відбита хвиля накладається на падаючу, виникає інтерференція, в результаті чого в лінії має місце нерівномірний розподіл струму. До чого прагнуть всі радіоаматори? – щоб КСХ = 1, або наближався до нього. Якщо КСХ = 2 – антена передає 88% потужності передавача, якщо КСХ = 3 – відповідно 75%. Також однією з головних причин – це зростання теплових втрат, а ці втрати прямопропорційні квадрату струму. Відповідно є висока ймовірність виходу з ладу вихідного каскаду підсилювача передавача. На цей момент це все, що я хотів сказати/написати. Всім вдалого дня, до зустрічі в ефірі) 73

Святослав